Angielski dla dzieci w Toruniu?

W LA mamy kilka grupek! 🙂 Czas przedstawić Wam 2. część zasad, którymi kierujemy się w trakcie naszych zajęć (1 część w poprzednim poście! 😊).

Wykorzystujemy zainteresowania uczniów i różnicujemy materiały

Uważnie słuchamy tego, o czym mówią nam dzieci. Kiedy wiemy, że grupa jest zainteresowana danym tematem, wykorzystujemy to w nauce języka – jeśli jest to, np. konkretna kreskówka, czemu by nie obejrzeć jej krótkich fragmentów, ale po angielsku, i dyskutować na bieżąco o tym, co się dzieje lub będzie się działo? Czemu by nie uczyć się języka z wykorzystaniem piosenek ulubionego zespołu uczniów?

Stawiamy na różnicowanie materiałów – dzięki temu zajęcia będą dynamiczne i ciekawsze (realizacja np. celu 7 z Podstawy Programowej).

Dajemy uczniom się wykazać

Zgodnie z sentencją Benjamina Franklina, ‘Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę’. Gramy w sporo gier językowych na lekcjach, dlaczego dzieci nie mają wykonać ich samodzielnie, z pomocą lektora? Na naszych zajęciach dzieci same wykonują, np. bingo, taboo, a następnie grają w parach (lub grupkach).

Dodatkowo, jeśli niektóre dzieci kończą zadania szybciej, mogą pomóc swoim kolegom i koleżankom, którzy jeszcze pracują. Dzięki temu utrwalają materiał i rozwijają swoje kompetencje społeczne. Z kolei dzieciom, które jeszcze pracują, sprawniej idzie wykonanie zadania (realizacja np. celu 3, 4, 11 z Podstawy).

Pokazujemy narzędzia, dzięki którym uczniowie mogą uczyć się samodzielnie w domu i zachęcamy ich do tego

Zachęcamy dzieci do czytania książek po angielsku stosownych do ich wieku. Cczęsto proponujemy uczniom, żeby obejrzeli w domu animację, którą lubią, po angielsku, chociaż częściowo. Sugerujemy, żeby wykonali grę z zajęć w domu i zagrali z bliskimi. Pokazujemy odpowiednie dla nich aplikacje do nauki. Regularnie pytamy, co ostatnio zrobili po angielsku w domu, samodzielnie. Innymi słowy, pokazujemy im, że nauka angielskiego może być świetną zabawą (realizacja np. celu 7, 10, 12 z Podstawy).

Podsumowanie

Z naszego doświadczenia widzimy, że aspekty naszych zajęć wymienione w części 1 i 2 + pozytywne podejście lektora do uczniów mają dobry wpływ na ich rozwój językowy – są w pełni zaangażowani w zajęcia, a to z kolei przekłada się na ich większy postęp.

Rodzicu, szukasz angielskiego dla dzieci w Toruniu?

W naszej grupce 7-8 latków zostało 1 wolne miejsce (wtorki od 12.25 do 14.00).

W listopadzie planujemy otworzyć nowe grupki – skontaktuj się z nami telefonicznie/mailowo/przez messengera w sprawie szczegółów!

Bibliografia: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-I-III, DOA: 20.08.2021.

Studzińska Ilona, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska. 2017. Program nauczania j. angielskiego dla I etapu edukacyjnego – Szkoła Podstawowa, kl. I-III. Warszawa, Macmillan Polska.