TUTORING (także w j. angielskim!)

Nowość w ofercie LOOK AHEAD oraz w Toruniu!

Zajęcia indywidualne (stacjonarne w Toruniu lub online – przy użyciu platformy e-learningowej LangLion lub komunikatora Skype™), w trakcie których główny nacisk kładziony jest na rozwój ucznia, np. w zakresie zainteresowań. Jest to metoda indywidualizacji pracy z uczniem odpowiednia zarówno dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

UWAGA!

W LOOK AHEAD oferujemy wsparcie rozwoju w zakresie zainteresowań uczniów (przedmioty humanistyczne, ścisłe, języki obce) także w j. angielskim! Jest to świetny sposób na naturalną i efektywną naukę tego języka!

Cały cykl pracy obejmuje 8-10 spotkań średnio co trzy tygodnie, w trakcie których uwaga tutora jest całkowicie skoncentrowana na uczniu i jego potrzebach. W trakcie zajęć układany jest indywidualny plan rozwoju ucznia w danej dziedzinie, który następnie w danym czasie uczeń stara się zrealizować pod opieką tutora w aktywny i ciekawy sposób.

Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów!

 

Zajęcia prowadzi Paula Budzyńska (więcej w zakładce “O firmie”)

 

Doświadczenie w zakresie tutoringu:

– ukończony kurs “Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju” – zorganizowany w marcu/kwietniu 2017 r. przez KPCEN w Toruniu
– aktywny udział w sieci współpracy “Coaching w edukacji” założonej przez KPCEN w Toruniu w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019

Czym jest Tutoring?