języki obce w look ahead

język francuski

Zajęcia z j. francuskiego na poziomach A1-B1:

zajęcia z programem nauczania dostosowanym do potrzeb i preferencji klienta,

j. francuski w pracy/biznesie
korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i średnich
przygotowanie do matury
konwersacje
przygotowanie do egzaminów komisyjnych
zajęcia dla studentów mające na celu pomoc w opanowaniu materiału omawianego na zajęciach i przygotowanie do egzaminu z lektoratu na studiach.

Niezależnie od przedmiotu zapewniamy własne materiały, a po każdych zajęciach dodajemy zadania dodatkowe na platformie (więcej praktyki, lepsze efekty!)

Masz pytania lub wątpliwości?

Z chęcią na nie odpowiemy. Skontaktuj się z nami.

KONTAKT