języki obce w look ahead

język hiszpański

Zajęcia z języka hiszpańskiego na poziomach A1-B2

zajęcia z programem nauczania dostosowanym do potrzeb i preferencji klienta,
j. hiszpański w pracy/biznesie
korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i średnich
przygotowanie do matury podstawowej i ROZSZERZONEJ
przygotowanie do egzaminu 8-klasisty,
przygotowanie do certyfikatu DELE
konwersacje
przygotowanie do egzaminów komisyjnych
zajęcia dla studentów mające na celu pomoc w opanowaniu materiału omawianego na zajęciach i przygotowanie do egzaminu z lektoratu z j. hiszpańskiego na studiach.

Niezależnie od przedmiotu zapewniamy własne materiały, a po każdych zajęciach dodajemy zadania dodatkowe na platformie (więcej praktyki, lepsze efekty!)

Masz pytania lub wątpliwości?

Z chęcią na nie odpowiemy. Skontaktuj się z nami.

KONTAKT