języki obce w look ahead

język niemiecki

Zajęcia z j. niemieckiego na poziomach A1-B2:

zajęcia z programem nauczania dostosowanym do potrzeb i preferencji klienta,
j. niemiecki w pracy/biznesie
korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i średnich,
przygotowanie do matury podstawowej i ROZSZERZONEJ
przygotowanie do egzaminu 8-klasisty,
przygotowanie do certyfikatów (Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1, Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1, Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2, Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2),
konwersacje,
przygotowanie do egzaminów komisyjnych,
zajęcia dla studentów mające na celu pomoc w opanowaniu materiału omawianego na zajęciach i przygotowanie do egzaminu z lektoratu z j. niemieckiego na studiach.

Niezależnie od przedmiotu zapewniamy własne materiały, a po każdych zajęciach dodajemy zadania dodatkowe na platformie (więcej praktyki, lepsze efekty!)

Masz pytania lub wątpliwości?

Z chęcią na nie odpowiemy. Skontaktuj się z nami.

KONTAKT